NÄYTTELY TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOKSI 11. -22.3.2024 MIKKELIN PÄÄKIRJASTOSSA 2 KRS

Sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetulla Karjalan kannaksen alueella sijainneen
Raudun pitäjän historiasta ja julkisista rakennuksista kertova näyttely.
Mikkelin pääkirjasto, 2 krs aulanäyttelytila 11.3. – 22.3.2024.

Pienoismalleja ja muutakin perinne-esineistöä sekä valokuvia entisestä Raudusta.