Lukijalle

Tämä on muistojen kirja entisestä Raudusta. Selostus menneen ajan asioista ja tapahtumista. Tämä on vain vaatimaton, etupäässä tavallisten kansanmiesten ja naisten aikaansaannos. Tässä kerrotaan sanoin ja kuvin edesmenneen ja nykyisen sukupolven työstä ja harrastuksista kotiseudullaan. Tämä sisältää vain osan entisen Raudun asioista. Kaikki mainitsemisen arvoinen ei mahtuisi yhteen kirjaan.

Nykyinen sukupolvi on omin silmin, luonnossa nähnyt tässä kirjassa olevat kuvat ja elänyt mukana tässä kerrotuissa tapahtumissa. Mutta kun tämä sukupolvi on siirtynyt menneisyyteen, näkevät tästä kirjasta entisen Raudun myös tulevat sukupolvet. Toivomme sen vuoksi, että tämä vaatimaton julkaisu saisi kunniasijansa entisten rautulaisten uusissa kodeissa ja säilyisi muistona sukupolvesta toiseen.

Toimikunta kiittää kaikkia, jotka kirjoituksillaan, valokuvillaan ja antamillaan tiedoilla ovat auttaneet teoksen aikaansaantia.

Pieksämäellä 1.1.1950.

TOIMIKUNTA.

Matti Pulakka   Hannes Ihalainen   Kaarle AsomaaTämän kirjan kustannuksiin ovat seuraavat liikkeet ja yhtymät myöntäneet varoja:
Raudun Osuuskauppa r.l.,
Raudun Seurakunta,
Raudun lainajyvästö ja siemenrahasto,
Sumpulan lainajyvästö,
Raudun Vapaa palokunta,
Raudun Palovakuutusyhdistys,
Raudun Osuuskassa,
Raudun maidonmyyntiosuuskunta,
Raudun marttaseurat,
Raudun maamiesseura,
Palkealan nuorisoseura,
Orjansaaren nuorisoseura,
Vehmaisten nuorisoseura,
Korleen kirjastoseura,
Sirkiänsaaren V. & U -seura Alku,
Vehmaisten ja Leinikylän jakokuntien kalastuskunta.

Myönnettyjen varojen yhteismäärä on noin 500.000 mk. Tästä johtuu, että tämä isokokoinen kirja voidaan myydä näin halvalla.