Rautulaisten sijoittuminen

Kopioitu Luovutetun Karjalan -sivuilta

Vuoden 1945 maanhankitalain mukainen sijoitussuunnitelma

Yksityiskohtaista tietoa Karjalaisten sijoittumisesta kunnittain saa mm. Leo Paukkusen kirjoittamasta tutkimuksesta: SIIRTOKARJALAISET NYKY-SUOMESSA, ilmestymisvuosi 1989. Tutkimus on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia.