Rauta-Säätiö

Rauta-Säätiö on perustettu lokakuussa 1948 Pieksämäellä. Säätiön peruspääoman lahjoittivat Raudun Osuuskauppa rl., Raudun Vapaapalokunta, Raudun Maamiesseura ja Matti Junni.

 Säätiön tarkoituksena on vaalia karjalaista yhteishenkeä entisen Raudun kunnan asukkaitten ja heidän jälkeläisten keskuudessa. Tätä työtä säätiö tekee muun muassa jakamalla avustuksia yhteisöille, laitoksille tai yrityksille, joiden hankkeet edistävät säätiön tarkoitusperiä.

Rauta-Säätiö myöntää harkinnanvaraisia stipendejä ja avustuksia myös rautulaisjuurisille henkilöille. Henkilö, joka on lähtenyt evakkomatkalle Raudusta tai on evakuoidun henkilön jälkeläinen, on etusijalla hakemuksia käsiteltäessä. Säätiö myöntää myös stipendejä nuorille ammattitutkinnon suorittaneille sekä harkinnanvaraisia avustuksia yli 75-vuotiaille rautulaisjuurisille ihmisille. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Rauta-Säätiön nettisivuilta.

Rauta-Säätiö on julkaissut omat nettisivut
Ne löytyvät osoitteesta =>
https://rautasaatio.fi/
eli oheinen linkki: Rauta-Säätiö