Alkusanat

Hyvä lukijamme, olemme viimeinkin saaneet puheet teoiksi eli kädessäsi on ensimmäinen Raudun pitäjän kylähistoriikki. Naapuripitäjissä tilanne on ollut hyvä jo vuosia, mutta nyt olemme avanneet polkua muillekin kirjoittajille, että saisimme välitettyä tietoa tuleville sukupolville siitä, miten esipolvemme aikoinaan asuivat Raudussa Karjalan kannaksella ennen vuotta 1944, jolloin sodan jälkeen alue luovutettiin Neuvostoliitolle. Olemme myös hieman raottaneet siirtokarjalaisten vaiheita täällä kanta-Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.Teosta kootessamme huomasimme olevamme auttamattomasti myöhässä, että saisimme siihen paljon aikalaisten muistelmia. Onneksi saatoimme käyttää lähteinä joitakin aikaisemmin julkaistuja historiakirjoja, muistelmakirjasia, Rautulaisten lehteä, kansanperinteen tutkijoiden töitä ja vielä kodeissa säilyneitä asiakirjoja. Valokuvia laitoimme mukaan runsaasti, mutta tasapuolista esitystä Vehmais-Haukkalan alueelta ja ihmisistä emme voineet koota. Aika oli ajanut ohitsemme!Monet luovutetun alueen asukkaista heräsivät 1950-luvulla siihen, että on pidettävä yhteyttä entisiin naapureihin. Koulupiiritapaamiset olivat samaa koulua käyneille koulutovereille luonnollinen yhteys. Raudussakin toimi kymmenen koulupiiriä, joiden koululaiset koottiin lähistön kylistä. Joskus vain osa kyläläisistä kävi samaa koulua, esimerkiksi Leinikylä oli jaettu Mäkrän, Aseman ja Vehmais-Haukkalan koulupiirien kesken. Vain Aseman koulu sijaitsi Leinikylän alueella.Raudun pitäjän historiasta on kirjoitettu tätä ennen kolme teosta:
Entinen Rautu ,   Raudun historia   sekä   Rautu ja rautulaiset III.
Näistä teoksista on otettu useampi painos ja ne ovat luettavissa myös internetissä. Olemme hyödyntäneet näitä teoksia tähän kyläkirjaan periaatteella, että lukijan nälkä ”tietää lisää” kasvaa lukiessa ja seuraavaksi haetaan tietoa noista aiemmin kirjoitetuista kirjoista. Entinen Rautu ja Rautu ja rautulaiset III ovat muistelmateoksia ja Raudun historia on ammattitaidolla tehty pitäjähistoria.Kiitämme niitä henkilöitä, jotka vastasivat Rautulaisten lehdessä esitettyyn kutsuun kertoa Vehmaisten ja Haukkalan kylistä. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki teokseen aineistoa luovuttaneet kyläläiset ja heidän jälkeläisensä.

Toivomme kirjan kuluvan käsissänne!

Hyvinkäällä elokuussa 2015

Vehmais-Haukkalan kyläkirjatoimikunta