Pitäjäyhteisöjen matka Vpl. Pyhäjärvelle ja Sakkolaan 19.-22.5.2011
(kuvat Leena Alhola, Antti Hynnä ja Heikki Malkamäki)