Rauta-Säätiön yhteystiedot

Säätiön hallituksen puheenjohtaja:
Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 MIKKELI
puh. 0400 250 289