Rauta-Säätiön stipendit

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä.

Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan rautulaisjuurisuus (sukuselvitys) sekä kopio tutkintotodistuksesta. Todistukset tulee lähettää postissa hakemuslomakkeen yläkulmassa olevaan osoitteeseen, sähköpostin liitetiedostot eivät kelpaa. Virkatodistuksen saa Digi- ja väestötietovirastosta, Maistraatista tai Seurakunnilta. Hakija voi saada apurahan vain kerran ammattitutkinnon suorittamisesta. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 8.12.2021.

Myöhästyneitä tai joiltakin osin puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 

Hakemuslomake: Hakemus

 

  Hakemus palveluohjaajasta

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi yli 75-vuotiaille rautulaisjuurisille tarkoitetun avustuksen.

Rauta-Säätiö tarjoaa yli 75-vuotiaalle rautulaiselle hakijalle ilmaisen palveluohjaajan selvityksen. Palveluohjaaja on ammattihenkilö, jonka kanssa keskustelemalla pyritään löytämään ne tukitoimet, jotka hakijan mielestä toisivat parhaiten apua arjen sujumiseen.

Hakemuslomake: Palveluohjaushakemus

 

Lisätietoja: Ilkka Pietiäinen =>