paluu edelliselle sivulle

 
Kyläluettelo      (kopio Raudun historia -kirjasta)

Raasulissa, na Prasolsku, verokirja mainitsee viisi kylää: Mihkujevon, Fofanovon, Timujevon ja Jahmovon sekä kylän mäen alla, joka vastannee myöhempää Nuijalaa. Tässä ryhmässä oli yhteensä 8 taloa.

Korven ja Vepsan (Vepse) lääni Raasulin länsipuolella oli vastapäätä Lipolan ja Valkjärven Ruotsin puoleisia alueita. Täällä olivat Nesterkovon ja Samilkinon kylä, Kobujevon, Korbatshpakovon, Oboburovon, Korbolan ja Pantelejevon kylät, joissa oli yhteensä 8 taloa. Näistä lienee Kobujevo myöhempi Kopola. Vielä mainitaan Vepsassa Ignatovon ja uuden Krukovon autiokylät.

Lisäksi luetellaan tältä alueelta koko joukko muita kyliä: Uusi Motikinon kylä ja toinen Motikinon kylä, yhteensä kaksi taloa, Nahkurovon kylä, Nahkurinmäki Kärsälässä, Petrinon kylä sekä Svinkinon kylä Korvessa, yhteensä kolme taloa, Vereskylä ja Zaharkovon kylä Vepsassa, kaksi taloa, Toininon kylä Korvessa, yksi talo. Kärsälän kylä Korvessa ja Ljavkujevon Kärsäläkylä Korvessa, kolme taloa, Timujevon kylä Vepsassa, yksi talo, Matikinon kylä, Korven Kotshanovo kylä, Kärsälän kylä, Mustanmäen kylä Korvessa, toinen Mustanmäen kylä (Mustujevagora, Mustilanmäki?), Matikinon kylä Korvessa sekä Motikinon kylä Vepsassa, yhdeksän taloa.

Kaikkiaan oli tällä Kärsälän-Vepsan alueella kokonaista 29 taloa. Se oli hyvin huomattava asutussikermä.

Liippualla, Lipovoje, olivat seuraavat kylät: Lestujevon kylä, 3 t, Liippuan kylä kappelin luona, Kelliö, 2 t, Liippuan kylä tasangolla, 2 t, ja Liippuan kylä, Lipovoje, 1 t, yhteensä 8 taloa.

Maanselällä ja Suurhousussa, Maselgi, Bolshoi Dvor, oli runsaasti pikkukyliä: Bobrujevon Suurhousu -niminen kylä, jossa oli hovi ja yksi talo, Maanselän kylä Suurenhousun luona, 2 t, Kostinon kylä kappelin luona, 1 t, Ljutikinin Stepankovokylä, 1 t, toinen Ljutikinin Timoshkinokylä, 1 t, Omosovon kylä, myöhempi Omelia lähellä Vakkilaa, 1 t, Suurhousun kylä, 1 t, Suurhousun kylä, 1 t, Ignatovon Mustilanmäenkylä Korvessa, 1 t, Gorlovon kylä Maanselällä, 1 t, Morosovon Maanselkäkylä, 1 t, Ignatovon Maanselkäkylä, 1 t, Melitovon kylä, Miettilä, 2 t ja Maanselän Terehovo Droshkovokylä, 2 t. Tässä ryhmässä oli yhteensä 18 taloa.

Orjansaaressa oli varsinaisen pääkylän Orjansaaren, Orin Ostrov, 13 t, ohella muutamia pieniä kyliä: Kostujevon kylä aholla, sijainti tuntematon, 1 t, kylä Orjansaaressa mäellä uudismaalla, ehkä Mitronmäki, 2 t, kylä samassa Orjansaaressa, 1 t ja Ivanovon kylä samassa Orjansaaressa, 3 t. Kaikkiaan kuului Orjansaareen 20 taloa.

Mäkrän, Megr, lääni oli Leinikylän järven luona Ruotsin rajalla. Siellä oli Maksimovon kylä, 1 t, Bulnjejevon kylä kappelin luona, 1 t, Ondrjushovon kylä, 1 t, Zaharovon kylä, 3 t, Nesterovon kylä Mäkrällä, 2 t, Kuzminin Pavlovo -niminen kylä, 1 t, Haritonovin Ofonaso -niminen kylä Mäkrällä, 2 t, Trufanovon kylä, 2 t, Mäkrän kylä ahon takana, uudisviljelys Lampijärven, Seppälän järven luona, 2 t, ja Mäkrän kylä järven luona, 3 t. Mäkrällä oli 18 taloa.

Leinikylässä, Leinkaljskim, mainitaan: Suontaan (Zabolotje) kylä, myöhempi Leinikylän hovi, 1 t, ja samassa kylässä toisessa kohden 3 taloa, Ohujevon kylä, Sotkujevon ja Gluhovon kylä, kaikki Leinikylän järven luona, yhteensä 3 taloa, Lilinon kylä, 1 t Mäkrän ja Luukkolanmäen välillä, Kaninon kylä Leinikylän järven luona, 1 t, kylä LeinikyIässä Leinikylän järven luona, 1 t ja samaten kylä Leinikylässä Leinikylän järven luona, 1 t. Näissä kylissä oli kaikkiaan 11 taloa.

Haapakylässä, Habakyla, oli Haapakylän kylä Leinikylän järven luona, 4 t ja Haapakylän Koshurkinokylä, 2 t, siis yhteensä 6 taloa.

Vehmaisten, Vehmas, kylät olivat: Korostelevon kylä Vehmaisissa, 1 t, Novikovon kylä Vehmaisissa, 1 t, Jermakovon kylä Vehmaisissa, 2 t, Gluhovo Vaninon kylä Vehmaisissa, 1 t, Filiskovon kylä Vehmaanjärven luona, 2 t, Prohkujevon kylä Vehmaisissa, 1 t, Tarujevon kylä Vehmaanjärven luona, 1 t, lvashkovon kylä Vehmaanjärven luona, 2 t, Shislovon kylä Vehmaisissa, 1 t, Batovon kylä Vehmaanjärven luona, 2 t, Selivanovon kylä Vehmaisissa, 1 t, Skotshkovon kylä Vehmaisissa, 1 t ja toinen Skotshkovon kylä Vehmaisten joella, 1 t. Vehmaisissa oli näin ollen kaikkiaan 17 taloa.

Kuninkaanselällä, Knjasje, mainitaan Plavnevon kylä Puuminanjärvellä, 1 t, Plavnevo -niminen suuriruhtinaan verokylä, 2 t, Kuninkaanselän kylä, Knjasje Sjabrovo, Plavnevon järven luona, 1 t, Kuninkaan kylä, 1 t, samaten Kuninkaan kylä, 2 t ja Kuninkaan kylä Ivankovo -pokostalla Plavnevon järven luona, 1 t. Taloja oli yhteensä 8.

Kaskaalan, Kaskalaga, kylässä oli 13 taloa, joten se oli pitäjän suurimpia. Sen lisäksi mainitaan vielä Vuoren kylä (Gorka = Korkkila) Kaskaalassa, 1 t. Näin tulee koko Kaskaalan taloluvuksi 14.

Raudunkylässä oli Baranovon kylä Papinjärven rannalla, Kirkkojärvi, 1 t, Papinkylä, 1 t, entisen kirkon luona, pienempi kylä tasangolla Raudunjärven luona, 1 t, Popkovon kylä, Papinkylä, 1 t, toinen Popkovon kylä, 1 t, Popkovon Klavushovokylä, 1 t ja Popkovon Doroshkovokylä, 2 t ja kun pokostalla oli vielä papin ja kahden kirkonpalvelijan talot, 3 t, oli Raudunkylässä kaikkiaan 10 taloa.

Sumpulassa oli neljä Simbujevon, Sumbujevon, kylää, jokaisessa yksi talo eli yhteensä 4 taloa.

Varikselassa, Gorka Soroka, oli yksi talo ja Keripadassa, Kiropata, 3 taloa.

Savikkolassa, Glinov, mainitaan Orholan kylä ja toinen Orholan kylä Glinovassa, kummassakin yksi talo eli yhteensä 2 taloa.

Potkelassa oli Kalistovon Botkovo, Potkela, Sjedenje ?niminen kylä Korvessa, 1 t ja Batkovon kylä, 1 t eli yhteensä 2 taloa.

Vakkilassa, Vahkola, oli useita pikkukyliä: Vahkolan Manino -niminen kylä, 2 t, Ontomanovon kylä Vahkolassa, 2 t, Vahkolan kylä kiilapalstalla, 1 t, kylä Vahkolassa, 3 t, Vahkolan kylä, 1 t, ja edelleen Vahkolan kylä, 1 t. Näissä kylissä oli 10 taloa.

Räiskälässä, Rjätskola, oli vain yksi talo.

Porkulla, Borok, olivat seuraavat kylät: Borokin kylä, 2 t, kylä Borok, Pienporkku (?) 1 t, Borkun kylä, 2 t ja Borokin kylä Palkealassa, 1 t. Taloja oli 6.

Palkealassa olivat Palkivuoret, 2 t ja kyytimiehen talo, Palkealan, Palki gori, kylä 2 t, samaten kylä Palkealassa, 2 t, kylä Palkealassa, 2 t ja Palkealan kylä mäellä, 2 t. Kaikkiaan kuului kyläryhmään 11 taloa.

Dudenitsassa, Studenedsh, oli 2 taloa.

Huuhdissa, Guhta, oli useita samannimisiä kyliä: Huhtakylä, 1 t, Huhtakylä, 4 t, Huhtakylä, 2 t, samaten Huhtakylä, 1 t ja vielä Huhtakylä, 1 t, yhteensä 9 taloa.

Sirkiänsaaressa oli Saarenkylä, 1 t, jossa asui Sergeiko Nesterov ja hänestä on kylä varmaan saanut myöhemmän nimensä: Sirkiänsaari, uusi Saarenky!ä, 1 t ja Saarenkylä, 5 t eli yhteensä 7 taloa.

Tähän ryhmään voitaneen laskea vielä Muronpään kylä Myllyojalla, todennäköisesti Koskitsanjoella. Kylä sijaitsi Muurainsuon luona, joka on Dudenitsan, Huuhdin ja Sirkiänsaaren välillä. Taloja oli 4.


Korleella, Pogorelaja, Viisjoen varrella oli 4 taloa.

Suvannon rannalla olivat Lavrovon kylä, 1 t ja Lavrovoniminen verokylä, 2 t sekä Raajun, Rai, kylä, 1 t, joissa oli yhteensä 4 taloa. Nämä kylät olivat todennäköisesti kaikki Raajun alueella ja ovat voineet sijaita Raudun rajojen sisällä, mutta yhtä hyvin Sakkolan puolella. Ne on kuitenkin merkitty Rautuun kuuluviksi.

Laatokanrannalla mainitaan kaksi Saaroisten, Ostrovtsa, kylää, joissa oli yhteensä 2 taloa. Ne olivat Sakkolan, Metsäpirtin, alueella, mutta on nekin luettu Raudun kyliksi. Asukkaat ovat niihin ilmeisesti tulleet Raudusta.

Sijainniltaan epävarmoja ovat seuraavat pienet kylät: Shevelovon kylä, mahdollisesti Kuninkaanselällä tai Raudunkylässä, Kilbinon kylä, jossa oli hovi, Vorushkan kylä, Lehmimäen kylä, Dremkovon kylä ja Toivojevon kylä, neljä viimeksi mainittua ehkä Raudunkylässä, Pikilinon kylä, mahdollisesti Vakkilassa tai Sumppulassa, Podjelljen kylä ja Tammaharjun Mizujevok ?niminen kylä, ehkä Vehmaisissa. Näissä kylissä oli kussakin yksi talo ja yhteensä 9 taloa.

(Raudun pogostaan on erheellisesti liitetty kolmisenkymmentä Pohjois-Inkerin Keltun pitäjän kylää, mutta niitä ei ole tässä otettu huomioon.)

 
paluu edelliselle sivulle